Pyetje dhe përgjigje

  • Pyetje: bën shtator 2012 Artikulli "Toksiciteti afatgjatë i një herbicid Përmbledhje dhe një Përmbledhja-tolerante misër gjenetikisht të modifikuara"Nga Seralini et al, jep arsyet për të supozojmë se ekzistojnë shqetësime shëndetësore që lidhen me të konsumojnë misrit GM? Përgjigje: Jo. Artikulli është i bazuar në një hulumtim që është aq thellësisht me të meta që konkluzionet e autorëve kanë asnjë bazë. (Për informacion të mëtejshëm, klikoni ketu.)