Hulumtimi publik u ndal për shkak të rregulloreve dhe shkatërrimeve

Si pjesë e zhvillimit të letrës informuese "BE OMGJ Politikat, Bujqësia e qëndrueshme dhe Hulumtime Publik" (2012) prodhuar nga shkencëtarët e sektorit publik dhe organizatave të fermerëve, një sondazh është kryer në mesin e institutet e kërkimit publik aktiv në bioteknologjisë bujqësore në Evropë.

Ky studim ka rezultuar në një numër të shembujve të kërkimit publik ngadalësuar, ndaluar ose të lëvizur jashtë vendit, për shkak të rritjes pengesa rregullatore dhe shpenzimet për të parandaluar shkatërrimi i hulumtimit në terren: