Tema shkencore

Me objektivin e saj të përgjithshëm të siguruar një forum për hulumtuesit publike të jenë të informuar dhe të përfshirë në rregulloret dhe politikat ndërkombëtare kanë të bëjnë me bioteknologjisë moderne, një nga aktivitetet PRRI është të sigurojë informacion në lidhje me tema të përgjithshme dhe specifike shkencore përkatëse të këtyre rregulloreve dhe politikave.

Lidhjet më poshtë linkun për faqet me përmbledhjet dhe lidhjet për më tej informata në lidhje me tema të veçanta shkencore që janë aktualisht të diskutuara në kuadër të rregulloreve:

tema të përgjithshme:

Temat e veçanta:

Këto faqe shpesh kanë edhe një fjalë të kalojë mbrojtur “Zona anëtar” që ofron informacion të mëtejshëm sfond dhe një mundësi për anëtarët PRRI për të shkëmbyer informata dhe komente.

Anëtarët jo PRRI janë të mirëpritur për të dërguar sugjerime dhe komente për: info @ prri.net.

 

Lidhje me burime në gjuhë të tjera.

Frëngjisht

Gjermanisht: