Состаноци (ко)-организиран од страна на PRRI се означени со (**)