Lajme jonë e fundit

Ngjarje, Publikime, lajm: Shkencëtarët publike të PRRI janë rregullisht duke kontribuar në debatin rreth bioteknologjisë.

Shiko të gjitha lajmet tona

Tetor 13, 2017

Global Plant Council statement on the regulation of gene-edited plants

Executive Summary: The advent of gene editing as a plant breeding method presents important opportunities for making very precise changes in genomes to obtain desired traits or [...]
Tetor 1, 2017

ECJ judgment: EU Member States may not adopt emergency measures regarding genetically modified food and feed unless it is evident that there is a serious risk to health or the environment

Press release of the Court of Justice of the European Union, 13 Shtator 2017 Në 1998, the European Commission authorised the placing on the market of [...]
Korrik 23, 2017

PRRI letter to the European Commission on the Rule of Law, Better Regulation and the EU GMO legislation

Në: Z. Jean-Claude Juncker, President of the European Commission, Mr FransTimmermans, Commissioner for Better Regulation, Interinstitutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental [...]