Mae ein newyddion diweddaraf

Digwyddiadau, cyhoeddiadau, newyddion: Gwyddonwyr Cyhoeddus PRRI yn cyfrannu'n rheolaidd at y ddadl o amgylch biotechnoleg.

Edrychwch ar ein holl newyddion

Chwefror 7, 2018

Mae ffermwyr arloesi trwy draddodiad

TEDxRovigo – Italian farmer Deborah Piova talks about agriculture, cynaliadwyedd ac arloesedd. A ydym yn gallu arloesi ein traddodiadau? Mae hanes amaethyddiaeth yn un o'r barhaus [...]
Ionawr 26, 2018

Sefyll dros gweithdai Gwyddoniaeth UE

Sense am Wyddoniaeth yn cynnal Sefyll ar gyfer y gweithdy Gwyddoniaeth UE yn KoWi, Brwsel (Troonstraat 98, 1050 Ixelles) ar Ddydd Gwener 16 Mawrth 2018. Mae hyn yn RHAD AC AM DDIM [...]
Ionawr 18, 2018

Yn ôl Adfocad Cyffredinol Bobek, organebau a geir drwy mutagenesis yn, mewn egwyddor, heithrio rhag rhwymedigaethau yn y Gyfarwyddeb organebau wedi'u haddasu'n enetig.

Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 04/18, Luxembourg, 18 Ionawr 2018 Barn Adfocad Cyffredinol yn Achos C-528/16 Y 'GMO Directive'1 rheoleiddio'r bwriadol [...]