Vår siste nyhetene

Hendelser, publikasjoner, nyheter: Offentlige vitenskapsmenn PRRI jevnlig bidrar til debatten rundt bioteknologi.

Se alle våre nyheter

Februar 7, 2018

Bønder innovere av tradisjon

TEDxRovigo – Italian farmer Deborah Piova talks about agriculture, bærekraft og innovasjon. Er vi i stand til å innovere våre tradisjoner? Historien til jordbruket er en av sammenhengende [...]
Januar 26, 2018

Stå opp for Science EU workshops

Sense om Science holder en står opp for Science EU workshop på KoWi, Brussel (Troonstraat 98, 1050 Ixelles) på fredag 16 Mars 2018. dette GRATIS [...]
Januar 18, 2018

Ifølge Generaladvokaten Bobek, organismer oppnådd ved mutagenese er, i prinsippet, unntatt fra forpliktelser i genetisk modifiserte organismer direktiv.

Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 04/18, Luxembourg, 18 Januar 2018 Generaladvokatens uttalelse i sak C-528/16 The ‘GMO Directive'1 regulerer bevisst [...]