CBD – COP12

Dvanaesti sastanak Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP 12), 6 na 17 Listopad 2014 - Pyeongchang, Republika Koreja

Zemlja Pregovaranje bilteni: