Lajme jonë e fundit

Ngjarje, Publikime, lajm: Shkencëtarët publike të PRRI janë rregullisht duke kontribuar në debatin rreth bioteknologjisë.

Shiko të gjitha lajmet tona

Shkurt 7, 2018

Fermerët përtërij nga tradita

TEDxRovigo – Italian farmer Deborah Piova talks about agriculture, qëndrueshmëria dhe risi. A jemi në gjendje për të përtërij traditat tona? Historia e bujqësisë është një prej vazhdueshëm [...]
Janar 26, 2018

Këmbë për punëtori Shkenca e BE-së

Sense lidhje Shkencës po mban një qëndrim për punëtorinë Science BE-së në KoWi, Bruksel (Troonstraat 98, 1050 Ixelles) te premten 16 Mars 2018. Ky FALAS [...]
Janar 18, 2018

Sipas Avokatit të Përgjithshëm Bobek, organizma të marra nga mutagenesis janë, në parim, përjashtohen nga detyrimet në Direktivën e organizmave të modifikuar gjenetikisht.

Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 04/18, Luxembourg, 18 Janar 2018 Opinioni i Avokatit të Përgjithshëm në Çështjen C-528/16 L 'OMGJ Directive'1 rregullon qëllimshme [...]