Våra senaste nyheter

Händelser, publikationer, nyheter: Offentliga forskare PRRI regelbundet bidra till debatten kring bioteknik.

Visa alla nyheter

Februari 7, 2018

Bönder förnya av tradition

TEDxRovigo – Italian farmer Deborah Piova talks about agriculture, hållbarhet och innovation. Har vi möjlighet att förnya våra traditioner? Historien om jordbruket är en kontinuerlig [...]
Januari 26, 2018

Stå upp för vetenskap EU verkstäder

Sense om Science håller en ständig upp för vetenskap EU workshop på KoWi, Bryssel (Troonstraat 98, 1050 Ixelles) på fredag 16 Mars 2018. detta GRATIS [...]
Januari 18, 2018

Enligt general Bobek, organismer som erhållits genom mutagenes är, i princip, undantas från skyldigheterna i direktivet om genetiskt modifierade organismer.

Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 04/18, Luxembourg, 18 Januari 2018 Förespråkare till avgörande i mål C-528/16 Den ’GMO Directive'1 reglerar avsiktlig [...]